FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian Bahagian Industri Perkhidmatan

Pendahuluan

Bahagian Industri Perkhidmatan telah diwujudkan pada 16 Januari 2010 bertujuan untuk mengawalselia pembangunan industri-industri berikut:

  1. Perkhidmatan yang tidak dikawalselia; dan
  2. E-Dagang.

Visi & Misi

VISI

Perdagangan Domestik Tunjang Ekonomi Berpendapatan Tinggi.

MISI

  1. Menggerakkan sektor domestik utama yang berdaya saing, progresif dan mampan;
  2. Ekonomi domestik berasaskan persaingan adil dan inovatif; dan
  3. Membangunkan ekosistem perdagangan berasaskan etika dan kepentingan pengguna.

Objektif

Menggalakkan pembangunan industri perkhidmatan tidak dikawalselia dan perdagangan elektronik (e-commerce) yang seimbang dan kompetitif.

Fungsi

  1. Membangunkan sektor perkhidmatan yang tidak dikawal selia termasuk focal point bagi penentuan dasar liberalisasi Kementerian untuk sektor ini
  2. Mengawal selia pembangunan kedai serbaneka dengan kepentingan asing
  3. Membangun dan mengawal selia sektor  e-dagang melibatkan pemain industri di bawah kawal selia Kementerian
BAHAGIAN INDUSTRI PERKHIDMATAN
Aras 9 (Menara), No. 13,
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya, Malaysia.

Tel :03-8882 6205
Fax :03-8882 6490