FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian KETUA SETIAUSAHA Bahagian Akaun

Latar Belakang

  • Bahagian Akaun (BA), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ditubuhkan pada Disember 2013 dengan jumlah perjawatan seramai 20 orang. Struktur organisasi BA terdiri darpada empat (4) seksyen utama iaitu Perakaunan Pengurusan, Perakaunan Kewangan, Perundingan & Pemantauan dan Pentadbiran & Kewangan.

Objektif

  • Memastikan penyampaian perkhidmatan perakaunan dan kewangan yang cekap dan berkesan.

Fungsi

  1. Menyediakan Penyata Kewangan Kementerian yang tepat dan mengikut tempoh yang ditetapkan.
  2. Melaksanakan Pengurusan Perakaunan dan Kewangan Kementerian dengan teratur dan mengikut peraturan yang berkuatkuasa.
  3. Menyedia dan menganalisis maklumat kewangan dan bukan kewangan bagi membantu Kementerian dalam membuat keputusan yang berkesan.
  4. Memberi khidmat nasihat dan perundingan yang berkualiti dan berkesan kepada pemegang taruh.
BAHAGIAN AKAUN

No. 13, Aras 6 (Podium 1),
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,
Malaysia.

No. Telefon : 03-8882 6675 /6175
No. Faks : 03-8882 6899