FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian KETUA SETIAUSAHA Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Antarabangsa

Pendahuluan

Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Antarabangsa bertanggungjawab untuk merancang dan menggubal dasar Kementerian bagi membangun serta memperkukuh pembangunan perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan.

Objektif

Memastikan pembangunan perdagangan dalam negeri dan program perlindungan pengguna adalah selaras dengan keperluan semasa dan dilaksanakan selari dengan dasar yang telah dirancang dan digubal.

Fungsi

  1. Mengenalpasti dan memantau isu-isu semasa dalam dan luar negeri yang memberi kesan kepada perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan;
  2. Merancang strategi dan halatuju Kementerian serta tindakan dalam menghadapi cabaran yang perlu ditangani melalui pembentukan dasar-dasar baru bagi menggalakkan perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan;
  3. Memantau pelaksanaan Pelan Strategik Kementerian;
  4. Mengkaji semula keberkesanan dan kesesuaian undang-undang di bawah kawalselia Kementerian;
  5. Mengawalselia Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) dan menyelaras tadbir urus korporat di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM); dan
  6. Merancang dan menyediakan isu-isu KPDNHEP untuk Rancangan 5 Tahun Malaysia.
BAHAGIAN DASAR & PERANCANGAN STRATEGIK ANTARABANGSA
Aras 5 (Podium 2),No. 13,
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,
Malaysia.

Tel : 03-8882 5595
Fax : 03-8882 5615