FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian KETUA SETIAUSAHA Unit Integriti

Pendahuluan

Jabatan Perkhidmatan Awam melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil.6 Tahun 2013 telah memaklumkan mengenai keputusan Kerajaan menubuhkan Unit Integriti sebagai focal point kepada pengurusan berkaitan integriti di semua agensi awam.

Berikutan itu, waran perjawatan Bahagian Integriti Kementerian telah diluluskan pada 18 November 2013 dan mula beroperasi pada 1 Februari 2014. Bahagian ini diketuai oleh Pegawai Siasatan Gred P54 yang merupakan jawatan Kader daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Objektif

 1. Memastikan pegawai Kementerian mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh serta meningkatkan semangat patriotisme.
 2. Membendung salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi dalam kalangan penjawat awam.

Fungsi

Penubuhan Bahagian Integriti ini merupakan usaha kawalan dalaman oleh Kementerian untuk menguruskan integriti dalam organisasi. Bahagian ini bertanggungjawab untuk melaksanakan enam (6) fungsi teras seperti berikut :-

 1. Tadbir Urus
  • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
 2. Pengukuhan Integriti
  • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
 3. Pengesanan dan Pengesahan
  1. Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.
  2. Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab
 4. Pengurusan Aduan
  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 5. Pematuhan
  • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
 6. Tatatertib
  • Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

Portal Aduan

Untuk makluman, Bahagian Integriti telah mewujudkan satu sistem e-Integriti. Orang awam boleh membuat sebarang aduan terhadap salah laku dan penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai KPDNHEP melalui sistem e-Integriti atau e-mel aduan: integriti[at]kpdnhep.gov.my.  Aduan juga boleh disalurkan dengan menghubungi no.tel: 03-8882 6625. Semua aduan yang disalurkan kepada Bahagian Integriti, pemberi maklumatnya dilindungi dengan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat (Whistleblower Protection Act) 2010 [Akta 711].

Selain itu, Bahagian ini juga telah mewujudkan Facebook iaitu Facebook: Bahagian Integriti KPDNHEP. Dalam Facebook tersebut, dipaparkan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan, program-program yang telah dianjurkan dan informasi berkaitan integriti.

UNIT INTEGRITI
No. 13, Aras 6 (Podium 1),
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,
Malaysia.

Tel :03-8882 6886
Fax :03-8882 6979