FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian KETUA SETIAUSAHA Bahagian Khidmat Pengurusan dan Kewangan

Pendahuluan

Bahagian Khidmat Pengurusan dan Kewangan (BKPK) terdiri daripada unit pentadbiran unit pentadbiran am aset dan stor, kewangan, bajet dan digabungkan dengan seksyen perolehan dan pembangunan bermula pada Jun 2019. Jumlah pegawai dan kakitangan tetap adalah seramai 87 orang.

Objektif

Memastikan pentadbiran pejabat berjalan dengan cekap, baik dan berintegriti dalam urusan pentadbiran, kewangan, perolehan, penyelenggaraan, sekretariat dan keselamatan selaras dengan objektif kementerian.

Fungsi

 1. Merancang dan mendayaupayakan semua aktiviti kualiti dan inovasi Kementerian.
 2. Merancang melaksana dan memantau urusan perolehan tender dan sebutharga Kementerian.
 3. Menyelaraskan urusan penerimaan, pembayaran dan emolumen kakitangan.
 4. Merancang memantau dan menyelaras semua projek-projek pembangunan dan peruntukkan perbelanjaan di bawah kuasa Kementerian.
 5. Merancang, melaksanakan dan memantau pengurusan belanjawan tahunan Kementerian.
 6. Memberi latihan dan nasihat mengenai pengurusan kewangan dan pentadbiran kepada kakitangan Kementerian.
 7. Menyelaraskan pengurusan aset dan stor Kementerian.
 8. Menguruskan perpustakaan Kementerian.
 9. Menyelaraskan penyewaan dan pengurusan ruang pejabat Kementerian
 10. Menyelaraskan pengurusan rekod Kementerian
 11. Menguruskan hal ehwal pentadbiran Kementerian
 12. Menyelaras dan menguruskan perolehan dalam bidang bekalan dan Perkhidmatan Kementerian yang menggunakan kaedah perolehan seperti berikut:
  • Tender
  • Sebut Harga
  • Pembelian Terus
  • Pengurusan Kontrak
  • Perlantikan Perunding
  • Merekod dan mengemaskini data-data Pelantikan Perunding dari semasa ke semasa.
 13. Memantau urusan perolehan di Kementeriandilaksanakan secara cekap, berhemah, telus dan mematuhi tatacara kewangan dan prosedur perolehan semasa yang berkuatkuasa.
 14. Memberi latihan dan nasihat dalam pengurusan perolehan secara menyeluruh.
 15. Menyelaras semua program/projek pembangunan dan peruntukkan perbelanjaan di bawah bidang kuasa Kementerian.
 16. Memantau pelaksanaan program/projek pembangunan Kementerian berjalan lancar mengikut tempoh masa yang ditetapkan.
 17. Memastikan pengurusan berkenaan mengurus dan mengemaskini Sistem Pemantauan Projek II (SPPII)diajalankan secara bulanan dan Menyelaras Penilaian Outcome Kementerian dan Aktiviti Penilaian Inspektorat.
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN (BKPK)
Aras 6 (Menara), No. 13,
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya, Malaysia.

Tel :03-8882 5691
Fax :03-8882 5762 / 5763