FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian KETUA SETIAUSAHA Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Pengenalan

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) bertanggungjawab dari segi perancangan dan pembangunan sumber manusia, pembangunan organisasi serta pengurusan perkhidmatan anggota Kementerian. Pembangunan modal insan menjadi keutamaan Bahagian ini dalam melahirkan warga kerja yang berkemahiran tinggi dan berpengetahuan luas serta memiliki etika kerja yang positif. Ianya akan dapat dicapai melalui latihan dan pembelajaran berterusan.

Objektif

  1. Melahirkan warga kerja yang berkualiti dan produktif untuk memberi perkhidmatan yang berkesan dan cemerlang ke arah pencapaian Visi dan Misi Kementerian.
  2. Memaksimumkan keupayaan tenaga kerja untuk menampung peningkatan bebanan tugas di Kementerian melalui penstrukturan semula organisasi.
  3. Pembangunan kerjaya dengan menggalakkan pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi dan inovasi untuk menyokong sistem penyampaian perkhidmatan awam yang berkesan.

Fungsi

  1. Mengurus organisasi perkhidmatan sumber manusia yang merangkumi pengambilan, pengisian jawatan, kenaikan pangkat dan penilaian prestasi.
  2. Merancang pembangunan organisasi untuk memenuhi keperluan semasa.
  3. Merancang dan menguruskan keperluan latihan sumber manusia.
  4. Mengurus peperiksaan dalaman seperti peperiksaan Subjek Jabatan dan peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan serta peperiksaan yyang berkaitan dengan Penilaian Kompetensi di Kementerian.
  5. Menganjurkan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) dan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.
  6. Membangun dan melaksanakan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) di Kementerian.
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
No. 13, Aras 6 (Podium 1),
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,
Malaysia.

Tel :03-8882 5751
Fax :03-8882 5764