FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI Bahagian Penguatkuasa

Sejarah Penubuhan

Bahagian Penguatkuasa ditubuhkan pada 17 April 1972 di bawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian (MTI) dengan objektif untuk membantu kerajaan membendung inflasi pada masa itu. Pada 27 Oktober 1990, Kementerian ini distrukturkan semula untuk membentuk dua kementerian iaitu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP). Bahagian Penguatkuasa telah diletakkan di bawah KPDNHEP yang kini dikenali sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Penggunan (KPDNHEP).

Misi, Visi & Moto

MISI

Menguatkuasakan undang-undang untuk mewujudkan peniaga beretika dan melindungi pengguna.

VISI

Menjadi organisasi penguatkuasaan perdagangan domestik yang unggul.

MOTO

Setia Berkhidmat.

Teras Utama Tugas Penguatkuasaan

 1. Menguatkuasakan undang-undang untuk meningkatkan etika peniaga.
 2. Menguatkuasakan undang-undang untuk melindungi pengguna.
 3. Menguatkuasakan undang-undang untuk membanteras ketirisan barang kawalan .
 4. Melaksanakan tadbir urus organisasi penguatkuasaan cemerlang.

Akta-akta yang dikuatkuasakan

 • Akta Kawalan Bekalan 1961.(Akta 122)
 • Akta Sewa Beli 1967. (Akta 212)
 • Akta Timbang dan Sukat 1972.
 • Akta Hakcipta 1987.(Akta 322)
 • Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993.(Akta 500)
 • Akta Pelindungan Pengguna 1999. (Akta 599)
 • Akta Cakera Optik 2000.
 • Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011.(Akta 723)
 • Akta Perihal Dagangan 2011.(Akta 370)
 • Akta Francais 1998.(Akta 590)
 • Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001(Akta A1467)
 • Akta Cap Dagangan 2019 (Akta 815)

Antara Fungsi Bahagian Penguatkuasaan adalah :

 1. Menangani isu-isu kenaikan harga dan membendung kegiatan manipulasi harga dalam negara melalui penguatkuasaan Akta Kawalan Harga dan AntiPencatutan (AKHAP) 2011 di setiap peringkat perniagaan.
 2. Melaksanakan Skim Kawalan Harga Musim Perayaan (SHMMP) di bawah Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 bagi melindungi pengguna daripada peniaga-peniaga yang ingin mengambil kesempatan menaikkan harga barangan utama semasa musim perayaan.
 3. Membanteras ketirisan barangan kawalan bersubsidi serta menstabilkan bekalan barang-barang perlu supaya mudah diperolehi di pasaran di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 dan Akta Kawalan Bekalan 1961.
 4. Menyiasat aduan pengguna di bawah undang-undang yang dikuatkuasakan bagi memastikan persekitaran perniagaan yang sihat dan beretika.Membanteras aktiviti perniagaan yang tidak beretika bagi melindungi pengguna daripada dieksploitasikan oleh peniaga di bawah Akta Sewa Beli 1967, Akta Timbang dan Sukat 1972, Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993, Akta Pelindungan Pengguna 1999 dan Akta Perihal Dagangan 2011 termasuk aktiviti jualan murah, jualan pintu ke pintu, perjanjian sewa beli, penentusahan alat timbang dan sukat serta penggunaan perbahasaan halal.
 5. Mengeluarkan permit barang kawalan berjadual di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi tujuan pengedaran barang kawalan.Melindungi hak harta intelek di bawah Akta Hakcipta 1987 bagi Karya-karya yang layak mendapat perlindungan hak cipta termasuk karya sastera, filem, muzik, bunyi, seni dan siaran.
 6. Menggalakkan amalan perdagangan yang baik dengan melarang perihal dagangan palsu dan pernyataan palsu atau mengelirukan berhubung dengan pembekalan barang-barang dan perkhidmatan di bawah Akta Perihal Dagangan 2011.
 7. Mengawalselia aktiviti pelesenan dan pengilangan cakera optik di bawah Akta Cakera Optik 2000.Membantu mengawalselia aktiviti Francais dengan memastikan francaisor dan francaisi mematuhi undang-undang yang telah diperuntukan di bawah Akta Francais 1998.
 8. Melindungi hak harta intelek di bawah Akta Cap Dagangan 2019 berhubung perlindungan cap dagangan berdaftar dan di bawah Akta HakCipta 1987.

Etika Kerja

Etika Kerja

 1. Profesional
 2. Komited
 3. Unggul
 4. Amanah
 5. Setia
 6. Adil
BAHAGIAN PENGUATKUASA
Aras 2 &3 (Menara), No 13,
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya, Malaysia.

Tel :03-8882 6008
Fax :03-8882 6171

No. Telefon : 03-8882 6675 / 6175
No. Faks : 03-8882 6899