FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI Sektor Hal Ehwal Kos Sara Hidup dan Penyelidikan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara (NACCOL)

Pendahuluan

Jemaah Menteri telah bersetuju mengaktifkan semula penubuhan Majlis Sara Hidup Negara pada 17 Ogos 2018. Mesyuarat Pertama Majlis Tertinggi Sara Hidup Negara telah diadakan pada 27 September 2018. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna merupakan Sekretariat kepada Mesyuarat Majlis Tertinggi dan Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Eksekutif.

Fungsi

 1. Merangka dasar dan strategi, serta pelan tindakan untuk menangani isu kenaikan kos sara hidup rakyat;

 2. Mengenalpasti isu dan cabaran kenaikan kos sara hidup semasa yang didepani oleh rakyat dengan menyeluruh;

 3. Menyelaras pelaksanaan dasar dan program daripada pelbagai kementerian dan agensi bagi menangani isu kenaikan kos sara hidup rakyat;

 4. Memberi khidmat nasihat dan panduan kepada Jawatankuasa Peringkat Eksekutif dan Jawatankuasa Kumpulan Kerja berkaitan dasar, strategi dan pelan tindakan terutamanya bagi perkara-perkara berikut:

  a.mengkaji isu dan cabaran kenaikan kos sara hidup semasa yang didepani oleh rakyat;
  b.mencadangkan langkah-langkah penyelesaian yang efektif dan efisien bagi jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang; dan
  c.menyediakan pelan tindakan secara terperinci terhadap langkah penyelesaian yang dicadangkan

 5. Meneliti dan membuat keputusan berhubung strategi dan pelan tindakan yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Peringkat Eksekutif dan Jawatankuasa Kumpulan Kerja; dan

 6. Memperakukan keputusan-keputusan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara untuk pertimbangan Mesyuarat Jemaah Menteri;

Struktur Majlis Tindakan Sara Hidup Negara

Kerangka struktur Majlis Tindakan ini terbahagi kepada 3 peringkat iaitu Majlis Tertinggi, Jawatankuasa Peringkat Eksekutif dan Jawatankuasa Kumpulan Kerja Kluster.

Majlis Tertinggi dipengerusikan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri dan dianggotai oleh YB Menteri-Menteri, Ketua Setiausaha Negara, Gabenor Bank Negara, Peguam Negara, akademia-akademia, Badan Bukan Kerajaan (NGO), wakil-wakil persatuan dan wakil-wakil industri yang pakar dalam bidang masing-masing. Majlis Tertinggi akan mengenal pasti isu dan cabaran kenaikan kos sara hidup semasa yang dihadapi rakyat, serta menimbang dan membuat keputusan dasar untuk menanganinya. Majlis ini akan bersidang sekurang-kurangnya 2 kali setahun berdasarkan kepada isu dan keperluan.

Jawatankuasa Peringkat Eksekutif dipengerusikan oleh YB Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna manakala keanggotaan ahli-ahli Eksekutif adalah terdiri daripada Ketua-Ketua Setiausaha, pegawai-pegawai tertinggi Kerajaan, wakil-wakil akademik, industri dan NGO, serta persatuan yang mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam bidang berkaitan. Jawatankuasa ini bermesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Jawatankuasa ini berperanan untuk memperhalusi, mempertimbangkan strategi dan pelan tindakan yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Kumpulan Kerja Kluster serta akan mengawal selia dan memantau pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi.

Jawatankuasa Kumpulan Kerja Kluster dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian. Ahli-ahli jawatankuasa ini terdiri daripada gabungan sektor awam dan swasta mengikut kepakaran, kemahiran dan kompetensi dalam menangani isu dan cabaran mengikut kluster-kluster yang telah ditetapkan. Jawatankuasa ini bermesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Jawatankuasa ini akan merangka strategi dan langkah-langkah penyelesaian jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang yang efektif termasuk pelan tindakan terperinci untuk menangani isu dan cabaran yang telah dikenal pasti. 7 kluster di bawah NACCOL ialah Kluster Perumahan, Pendidikan, Pengangkutan, Utiliti, Kesihatan, Makanan dan e-Dagang.

SEKRETARIAT MAJLIS TINDAKAN SARA HIDUP NEGARA (NACCOL)
Aras 5 (Podium 1), No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62623 Putrajaya, Malaysia.

Tel : 03-8882 5576
Emel : secretariat.naccol[at]kpdnhep.gov.my