FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI Sektor Perdagangan Pengedaran dan Perniagaan Bahagian Pembangunan Francais Dan Jualan Langsung

Pendahuluan

Bahagian Francais dan Vendor telah diwujudkan pada 8 Mei 1999 serentak dengan penubuhan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) yang dahulunya dikenali sebagai Kementerian Perusahaan Awam. Bahagian ini mempunyai dua unit iaitu Unit Francais dan Unit Vendor. Unit Francais (Program Pembangunan Francais) merupakan unit yang dipindahkan dari Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri. Sementara Unit Vendor (Program Pembangunan Vendor) pula adalah dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).

Perpindahan kedua-dua program tersebut adalah selaras dengan tujuan penubuhan MECD untuk memenuhi keperluan dasar kerajaan dalam mempercepatkan pencapaian matlamat mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB)

Pada 09 April 2009, Kementerian Pembangunan Usahawan (MECD) telah dibubarkan dan fungsi Bahagian Pembanguan Francais telah dipindahkan ke Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) yang sekarang ini dikenali sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNHEP).

Visi & Misi

VISI

Mewujudkan industri Francais yang dinamik, berdaya saing, berdaya maju, berdaya tahan dan menjadi salah satu penyumbang utama dalam ekonomi negara.

MISI

  1. Membantu membangunkan perniagaan francais tempatan yang berkualiti, berdaya tahan, berdaya maju dan berdaya saing; dan
  2. Mewujudkan suasana kondusif bagi menggalakkan pembangunan francais.

Objektif

  1. Memperkenalkan Sistem Francais sebagai salah satu strategi bagi membangunkan satu Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera yang berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional;
  2. Menambah bilangan usahawan Francais Bumiputera yang berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing; dan
  3. Menggerakkan penglibatan Bumiputera yang lebih aktif dalam perdagangan distributif khususnya Sistem Francais dan sektor perkhidmatan amnya yang mempunyai potensi untuk menghasilkan sumbangan yang lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Fungsi

  1. Memformulasi, merancang dan melaksanakan dasar, inisiatif serta program-program pembangunan francais;
  2. Memproses permohonan pendaftaran perniagaan francais di bawah Akta Francais 1998 (Pindaan 2012); dan
  3. Membuat peraturan kepada Industri Francais melalui penguatkuasaan Akta Francais 1998 (Pindaan 2012).
BAHAGIAN PEMBANGUNAN FRANCAIS

Aras 1 (Tower), No. 13,
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya.

Tel: 03-88825585
Faks: 03-88825583