FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Kepenggunaan Keanggotaan Majlis Penasihat Pengguna

Majlis Penasihat Pengguna

 1. Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN) adalah sebuah badan yang ditubuhkan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999
 2. Objektif Utama Majlis ini adalah membincang dan menimbangkan isu-isu kepenggunaan terutamanya perkara-perkara yang termaktub di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan memberi nasihat kepada YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengenainya.
 3. Menurut Seksyen 73, Akta Perlindungan Pengguna 1999, YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna boleh menubuhkan Majlis Penasihat Pengguna Negara (NPPN) untuk menasihati beliau mengenai perkara-perkara berikut:
  1. Berkenaan dengan isu-isu pengguna dan pelaksanaan Akta ini
  2. Penggalakan perlindungan pengguna dan kesedaran hal ehwal pengguna
  3. Apa-apa perkara lain yang boleh dirujukkan kepadanya oleh YB Menteri untuk pelaksanaan wajar dan berkesan Akta ini dan bagi perlindungan pengguna
 4. Mengikut peruntukan Seksyen 74, APP 1999, keanggotaan MPPN adalah terdiri daripada Ketua Setiausaha KPDNHEP atau wakilnya, 16 orang ahli lain yang mewakili kepentingan pengguna, pengilang, pembekal, pertubuhan bukan kerajaan dan anggota akademik. Tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun dan boleh dilantik semula selepas tamat tempoh jawatannya.
 5. MPPN bermesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun dan mesyuaratnya boleh diadakan di luar Kuala Lumpur dengan persetujuan KPDNHEP.

Ahli Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN) 2017-2019

Bil. Nama Organisasi Sektor Jawatan Dalam MPPN
1. YBrs.Tuan Haji Mohd Azmi bin Abdul Hamid Presiden,
Majlis Perundingan Persatuan Islam Malaysia (MAPIM)
NGO Pengguna Pengerusi
2. YBhg. Datin Junaidah Mohamed Ketua Wanita
ASEAN Traders Association
Industri Timbalan Pengerusi
3. YBhg. Dato’ Sri Jamil bin Salleh Ketua Setiausaha, KPDNHEP Kerajaan Ahli
4. YB Senator Aknan Ehtook Presiden, SelangorBuddhist Association NGO Pengguna Ahli
5. YBhg. Dato’ Seri Dr. Jacob George Presiden,Consumer Association Of Subang & Shah Alam Selangor(CASSA) NGO Pengguna Ahli
6. YBhg. Dato’ Professor Dr. Husaini Omar

Naib Cancselor,

Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Ahli Akademik Ahli
7. YBhg. Datu Haji Saleh bin Haji Sulaiman Penasihat,Consumer Voice Association of Sarawak(COVAS) NGO Pengguna Ahli
8. YBhg. Datuk Abdul Jalil bin Abdul Hamid Chief Executive Officer(CEO),The News Straits Times Press(NSTP) (M) Berhad Industri Ahli
9. YBhg. Datuk Hajah Hasnah binti Haji Salam Pengurusi , Persatuan Skuad SMART Pengguna NGO Pengguna Ahli
10. YBhg. Datuk Nurammar bin Abu Bakar Presiden Persatuan Pengilang & Industri Perkhidmatan Bumiputra Malaysia Industri Ahli
11. YBhg. Datuk Haji Omar bin Osman Pengerusi, Yayasan Pekerja Malaysia (YAPEM) Industri Ahli
12. YBhg. Dato’ Dr. Ma’amor bin Osman Setiausaha Agung, Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) NGO Pengguna Ahli
13. YBhg. Prof. Dr. Yeah Kim Leng Professor of Economics, Sunway University Business School Ahli Akademik Ahli
14. Encik Guna Selan A/L A.S. Marian Penasihat, Persatuan Pelindung Pengguna Pulau Pinang (PCPA) NGO Pengguna Ahli
15. Encik Mohd Yusof bin Abdul Rahman Timbalan Presiden, Gabungan Persatuan Persatuan Pengguna Malaysia(FOMCA) NGO Pengguna Ahli
16. Encik James Baga@Bagah Presiden, Consumer Affairs and Protection Society of Sabah (CAPS) NGO Pengguna Ahli
17. Encik Ravichandran A/L Balasubramaniam Secretary General
Malaysia Hindu Youth Council
NGO Pengguna Ahli

Urusetia Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN)

Bahagian Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan
Aras 4 (Menara), No 13,
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,
Malaysia.

Tel :03-8882 6556
Fax :03-8882 6860