FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Francais Pembangunan Domestik

Penganjuran Webinar adalah suatu pendekatan oleh diteroka oleh KPDNHEP dalam usaha menyampaikan maklumat kepada golongan sasar dalam keadaan sekarang dan mendatang. Ia adalah sebahagian daripada norma baru yang sesuai dijadikan amalan kebiasaan oleh warga Kementerian.

OBJEKTIF PROGRAM


Cadangan penganjuran webinar ini bertujuan:

i. Meneruskan agenda pemerkasaan perniagaan francais dalam negeri melalui penyaluran
   maklumat dan ilmu secara terus kepada para peserta seminar; 
ii.Menggalakkan perbincangan secara maya, tanpa perlu mendedahkan diri kepada bahaya
   wabak Covid-19;  
iii.Memberi pendedahan kepada bakal usahawan mengenai asas perniagaan francais;
iv.Memperkenalkan sejarah dan perkembangan perniagaan francais di Malaysia termasuk dari
    sudut Akta Francais 1998; 
v.Mendedahkan pelajar tentang peluang-peluang dalam perniagaan francais di Malaysia;
vi.Memahami selok-belok perniagaan francais dari pandangan Francaisor dan Francaisi; dan
vii.Mengetahui pakej-pakej pembiayaan perniagaan francais.

 

 Siri 1/2020 

Pengurusan Krisis Francais Semasa PKPB
10 Jun 2020 / 10.00 pagi

siri 1

 Siri 2/2020 

Pengenalan kepada Perniagaan Francais
28 Julai 2020 / 10.00 pagi  

siri 2

 Siri 3/2020 

Pakej Perniagaan Mampu Milik
18 Ogos 2020 / 2.30 petang

siri 3

 Siri 4/2020

Bantuan Kewangan dalam perniagaan francais
15 September 2020 / 2.30 petang

 Siri 5/2020 – 14 Oktober 2020 

Mengembangkan Perniagaan Sebagai Konsep Francais
26 Oktober 2020 / 2.30 petang

 Siri 6/2020 – 14 Disember 2020

Susah Senang Perniagaan Francais : Perkongsian Pengalaman Francaisor dan Francaisi
14 Disember/2.30 petang

 

Rakan Strategik KPDNHEP:

 pns  mfa